Hội nghị Ngoại nhi toàn quốc lần thứ 10 năm 2015 08/10/2015

Sáng ngày 08/10/2015, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Hội Ngoại Nhi TPHCM - Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam - Tổ chức hợp tác phát triển liên đại học Vương quốc Bỉ đã đồng phối hợp tổ chức thành công: HỘI NGHỊ NGOẠI NHI TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10 năm 2015. Hội nghị...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Chương trình Hội nghị Ngoại nhi toàn quốc lần thứ 10 năm 2015 04/10/2015

Trong thời gian sắp đến, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Hội Ngoại Nhi TPHCM - Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam - Tổ chức hợp tác phát triển liên đại học Vương quốc Bỉ sẽ đồng phối hợp tổ chức: HỘI NGHỊ NGOẠI NHI TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10 năm 2015.    Hội nghị...

Tác giả: Ban Tổ chức

Thông tin Hội nghị Ngoại nhi toàn quốc lần thứ X 01/09/2015

Trong thời gian sắp đến, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Hội Ngoại Nhi TPHCM - Hội Phẫu thuật Nhi Việt Nam - Tổ chức hợp tác phát triển liên đại học Vương quốc Bỉ sẽ đồng phối hợp tổ chức: HỘI NGHỊ NGOẠI NHI TOÀN QUỐC LẦN THỨ 10 năm 2015.    Hội...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Quyết định công nhận Ban Chấp hành Hội Ngoại nhi TP.HCM nhiệm kỳ IV (2013-2018) 16/10/2013

Ngày 15 tháng 10 năm 2013, Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt và ban hành Quyết định số 97/2013-HYH-HCM/QĐ công nhận ban Chấp hành Hội Ngoại nhi Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 13 thành viên nhiệm kỳ IV (2013-2018).

Tác giả: ThS.BS. Phạm Ngọc Thạch - Tổng thư ký Hội

Thông báo Danh sách ban Chấp hành Hội Ngoại nhi TP.HCM nhiệm kỳ IV 21/09/2013

Căn cứ Biên bản Đại hội hội Ngoại nhi Tp.HCM nhiệm kỳ III ngày 19 tháng 09 năm 2013. Ban Chấp hành hội Ngoaị nhi Tp.HCM xin thông báo đến Hội y học Tp.HCM và tất cả hội viên thuộc hội Ngoại nhi Tp.HCM về ban Chấp hành hội Ngoại...

Tác giả: ThS.BS. Phạm Ngọc Thạch - Tổng thư ký Hội

Nghị Quyết Hội Ngoại nhi TP.HCM nhiệm kỳ IV (2013-2018) 20/09/2013

Ngày 19 tháng 09 năm 2013, Hội Ngoại nhi Tp.HCM đã tổ chức thành công đại hội tổng kết nhiệm kỳ III và bầu Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ IV. Căn cứ trên biên bản đại hội và tham luận của ban Chấp hành, Hội Ngoại nhi TP.HCM ban...

Tác giả: ThS.BS. Phạm Ngọc Thạch - Tổng thư ký Hội

Đại hội Hội Ngoại nhi Tp.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III (2007-2012) 19/09/2013

Ngày 19 tháng 09 năm 2013, Hội Ngoại nhi Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công đại hội Hội Ngoại nhi. Đại hội đã tổng kết và báo cáo những hoạt động tiêu biểu của Hội trong nhiệm kỳ III (2007-2012) và bầu ban Chấp hành, phương...

Tác giả: ThS.BS. Phạm Ngọc Thạch - Tổng thư ký Hội