Bảng giá thuốc áp dụng tại bệnh viện Nhi đồng 2  12/12/2016

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá thuốc áp dụng tại bệnh viện.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân