Bảng giá vật tư y tế áp dụng tại bệnh viện Nhi đồng 2 (Cập nhật ngày 01/6/2015) 01/06/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng vật tư y tế áp dụng tại bệnh viện kể từ ngày 01/6/2015.    

Tác giả: CN. Thiên Phước