Bảng giá khám chữa bệnh BHYT áp dụng từ ngày 15/7/2018 16/07/2018

Ngày 30/05/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp.

Tác giả: Hân Nguyễn