Bảng giá viện phí

Bảng giá thuốc tiêm ngừa dịch vụ (Cập nhật ngày 31/10/2018) 31/10/2018

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về giá Vaccin tiêm ngừa dịch vụ áp dụng tại bệnh viện:

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá thuốc tiêm ngừa dịch vụ (Cập nhật ngày 30/10/2018) 30/10/2018

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về giá Vaccin tiêm ngừa dịch vụ áp dụng tại bệnh viện:

Tác giả: Hân Nguyễn

Bảng giá khám chữa bệnh BHYT áp dụng từ ngày 15/7/2018 16/07/2018

Ngày 30/05/2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KCB trong một số trường hợp.

Tác giả: Hân Nguyễn

Danh mục dịch vụ kỹ thuật trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Theo thông tư liên tịch số 02/2017/TT-BYT) 05/10/2017

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 theo Thông tư liên tịch số 02/2017/TT-BYT

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Bảng giá Vaccin tiêm chủng (Cập nhật ngày 21/4/2017) 21/04/2017

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về giá Vaccin tiêm chủng áp dụng tại bệnh viện:

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Bảng giá viện phí mới (Áp dụng từ ngày 26/12/2016) 23/12/2016

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá viện phí mới được áp dụng kể từ ngày 26/12/2016.  

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Bảng giá thuốc áp dụng tại bệnh viện Nhi đồng 2  12/12/2016

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá thuốc áp dụng tại bệnh viện.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hân

Danh mục Dịch vụ kĩ thuật theo Thông tư liên tịch 04 - BYT - BTC 05/04/2016

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi Danh mục Dịch vụ kĩ thuật  theo Thông tư liên tịch 04 -  BYT - BTC

Tác giả: Ban website

Bảng Giá thuốc chủng ngừa 02/11/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá Vaccin tiêm chủng áp dụng tại bệnh viện năm 2015 .   Quý phụ huynh có thể cập nhật tình hình thuốc tiêm ngừa tại đường link sau:...

Tác giả: CN. Thiên Phước

Bảng giá vật tư y tế áp dụng tại bệnh viện Nhi đồng 2 (Cập nhật ngày 01/6/2015) 01/06/2015

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng vật tư y tế áp dụng tại bệnh viện kể từ ngày 01/6/2015.    

Tác giả: CN. Thiên Phước

Bảng giá viện phí theo yêu cầu áp dụng tại bệnh viện Nhi đồng 2 (Áp dụng kể từ ngày 01/6/2015) 20/08/2014

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá viện phí theo yêu cầu áp dụng tại bệnh viện kể từ ngày 01/6/2015.

Tác giả: CN. Thiên Phước