SÁCH, PHÁC ĐỒ CỦA BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 ĐÃ ĐƯỢC XUẤT BẢN/TÁI BẢN 18/01/2022

1. Phác đồ điều trị bệnh lý Sơ sinh 2012 2. Phác đồ điều trị Ngoai nhi 2013 3. Sổ tay hướng dẫn sử dụng thuốc 4. Chăm sóc thiết yếu Sơ sinh 5. Phác đồ điều trị bệnh lý Thận niệu 6.Hướng dẫn tuyến tiếp cận xử trí bệnh lý Nội - Ngoại khoa...

Tác giả: Thúy Nguyễn