Thông báo về việc mời chào giá gói thầu "Mua sắm hộp mực in năm 2022" 23/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua sắm "Hộp mực in năm 2022" (với các thông số trong file đính kèm"

Tác giả: Ân Lương

Thông báo: Về việc triển khai nội dung Quyết định số 120-QĐ/ĐU và Quyết định số 121-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở Y tế TPHCM 17/05/2022

Thực hiện Công văn số 3107/SYT-TCCB ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác cán bộ. Phòng Tổ chức cán bộ triển khai đến các khoa/phòng các nội dung như sau (chi tiết trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế 13/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức mua sắm một số mặt hàng vật tư bị y tế (chi tiết hạng mục trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu  13/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói Dịch vụ tư vấn Luật và hỗ trợ pháp lý cho Bệnh viện năm 2022 (chi tiết hạng mục trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế 11/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua vật tư bị y tế (chi tiết hạng mục trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng vật tư, hóa chất y tế 10/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua vật tư, hóa chất y tế (chi tiết hạng mục trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá thiết bị y tế 04/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế (chi tiết hạng mục trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá bảo trì trang thiết bị y tế 04/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch bảo trì trang thiết bị y tế (chi tiết danh mục trong phụ lục 1 đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá gói thầu "Dịch vụ tư vấn Luật và hỗ trợ pháp lý cho Bệnh viện năm 2022" 04/05/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói Dịch vụ tư vấn Luật và hỗ trợ pháp lý cho Bệnh viện năm 2022 (chi tiết hạng mục trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế 28/04/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch mua sắm một số mặt hàng vật tư y tế (chi tiết hạng mục trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc thanh lý tài liệu hết giá trị 22/04/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo thanh lý tài liệu hết giá trị

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế 21/04/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch mua sắm một số mặt hàng vật tư y tế (chi tiết hạng mục trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo lịch khám bệnh trong dịp lễ 30/4 và 1/5 21/04/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng thông báo đến Quý phụ huynh lịch khám bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 & 1/5 như sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo về việc gia hạn thời gian mời chào giá 21/04/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 xin gia hạn thời gian mời chào giá

Tác giả: Ân Lương

Thông báo về việc mời chào giá sinh phẩm y tế 19/04/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua sinh phẩm y tế (chi tiết hạng mục trong file đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

 1 2 3 >  >>