Thành lập Câu lạc bộ Quản lý trẻ bệnh viện Nhi Đồng 2 01/07/2014

Nhằm thúc đẩy hoạt động tham gia công tác quản lý trong đội ngũ nhân viên y tế trẻ. Bệnh viện Nhi đồng 2 phát động phong trào thành lập Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ cơ sở nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên y...

Tác giả: CN. Thiên Phước