Thông báo tuyển dụng 07/10/2021

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: Điều dưỡng chăm sóc (số lượng: 20), Kỹ thuật viên xét nghiệm (số lượng: 01), Cử nhân y tế công cộng (số lượng: 01).

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 07/5/2021 12/05/2021

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ răng hàm mặt, Bác sĩ dinh dưỡng, Bác sĩ mắt, Dược sĩ đại học, Kỹ thuật viên xét nghiệm) đạt kết quả phỏng vấn ngày 20/4/2021 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn ngày 07/5/2021 05/05/2021

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Bác sĩ răng hàm mặt, Bác sĩ dinh dưỡng, Bác sĩ Mắt, Dược sĩ, KTV Xét nghiệm (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 20/4/2021 28/04/2021

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ, Điều dưỡng, thư ký y khoa, kế toán viên) đạt kết quả phỏng vấn ngày 20/4/2021 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời tham gia buổi thi kiểm tra đầu vào (PRETEST) 13/04/2021

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ Dinh dưỡng, Bác sĩ Răng hàm mặt, Bác sĩ Mắt, Dược sĩ đại học, Kỹ thuật viên xét nghiệm... (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời nhận công tác 09/04/2021

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên ứng tuyển các vị trí: Điều dưỡng chăm sóc, KTV Công nghệ thông tin (danh sách đính kèm) đến nhận quyết định công tác

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn ngày 06/4/2021 01/04/2021

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Điều dưỡng, kỹ thuật viên công nghệ thông tin (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 22/02/2021

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn ngày 30/12/2020 25/12/2020

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Điều dưỡng, KTV Vật lý trị liệu, Kỹ sư Y sinh, Chuyên viên Quản lý chất lượng, Nhân viên Hướng dẫn, Bảo vệ, Hộ lý/ y công (danh sách...

Tác giả: Hân nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn ngày 24/12/2020 22/12/2020

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Bác sĩ nội nhi và Bác sĩ ngoại nhi (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 03/12/2020 11/12/2020

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ, Dược sĩ) đạt kết quả phỏng vấn ngày 03/12/2020 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 01/12/2020

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn 01/12/2020

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Bác sĩ gây mê hồi sức, Dược sĩ; Kỹ sư Điện - điện tử (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 12/11/2020

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: Kỹ sư y sinh (số lượng: 02), Kỹ thuật viên điện tử (số lượng: 01)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời tham gia buổi thi PRETEST ngày 06/11/2020 04/11/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí Dược sĩ (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi thi Pretest:

Tác giả: Hân Nguyễn

 1 2 3 >  >>