Thông báo tuyển dụng 22/09/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 hiện đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 25/8/2022 30/08/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ dinh dưỡng, Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, Y tế công cộng) đạt kết quả phỏng vấn ngày 25/8/2022 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 09/8/2022 10/08/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Điều dưỡng đa khoa, Hộ lý, Bảo vệ, Kế toán viên) đạt kết quả phỏng vấn ngày 09/8/2022 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn ngày 09/8/2022 04/08/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Điều dưỡng, Kế toán viên, Chuyên viên tiếp dân, Hộ lý, Bảo vệ (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: Hân nguyễn

Thông báo mời tham gia buổi thi kiểm tra đầu vào (PRETEST) 04/08/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí: Bác sĩ dinh dưỡng, Kỹ thuật viên vật lý trị liệu, Y tế công cộng (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thư mời tham dự Hội nghị tiền đấu thầu 04/08/2022

Nhằm trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu - Gói thầu mua sắm vật tư - hóa chất y tế năm 2022, bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức Hội nghị tiền đấu thầu với các nội dung sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 22/7/2022 25/07/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: kỹ thuật viên xét nghiệm, kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, y tế công cộng, dược sĩ) đạt kết quả phỏng vấn ngày 22/7/2022 (đính kèm)

Tác giả: Ân Lương

Thông báo tuyển dụng tháng 7/2022 15/07/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:  1.  Bác sĩ dinh dưỡng (số lượng: 01);  2.  Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh (số lượng: 06);  3.  Điều dưỡng chăm sóc  (số lượng: 50);  4.  Kỹ thuật viên vật lý trị liệu (số lượng: 03);  5.  Kế toán viên...

Tác giả: Hân nguyễn

Kết quả kiểm tra PRETEST ngày 06/7/2022 14/07/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách các ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ nội nhi, Dược sĩ cao đẳng, KTV xét nghiệm,  KTV chẩn đoán hình ảnh, Y tế công cộng) đạt kết quả phỏng vấn ngày 06/7/2022 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 08/7/2022 12/07/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Kế toán viên, chuyên viên đấu thầu, chuyên viên Tâm lý, kỹ thuật viên Công nghệ thông tin, nhân viên nhập liệu, bảo vệ) đạt kết quả phỏng vấn ngày 08/7/2022 (đính...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 01/7/2022 05/07/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách các ứng viên (ứng tuyển vị trí: Điều dưỡng chăm sóc, hộ lý, thư ký y khoa) đạt kết quả phỏng vấn ngày 01/7/2022:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn ngày 08/7/2022 05/07/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Kế toán viên, Chuyên viên phụ trách công tác đấu thầu, Chuyên viên tâm lý, Kỹ thuật viên Công nghệ thông tin, Chuyên viên tiếp dân, Nhân viên nhập...

Tác giả: Hân Nguyễn

Danh sách ứng viên tham dự kiểm tra đầu vào ngày 06/7/2022 05/07/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách các ứng viên tham dự buổi kiểm tra đầu vào ngày 06/7/2022, cụ thể như sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời phỏng vấn ngày 01/7/2022 29/06/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí: Điều dưỡng, Hộ lý, Thư ký y khoa (danh sách đính kèm) tham gia buổi phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo bệnh viện:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 14/06/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: 01. Bác sĩ nội nhi (Số lượng: 02); 02. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh (Số lượng: 06); 03. Điều dưỡng chăm sóc (Số lượng: 50); 04. Kỹ thuật viên xét nghiệm (Số lượng: 02); 05. Kỹ thuật viên...

Tác giả: Hân Nguyễn

 1 2 3 >  >>