Thông báo mời tham gia buổi thi kiểm tra đầu vào (PRETEST) 10/05/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí: Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Dược sĩ lâm sàng, Dược sĩ cao đẳng, Cử nhân y tế công cộng (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu...

Tác giả: Hân Nguyễn

Kết quả phỏng vấn ngày 13/4/2022 29/04/2022

Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 25/03/2022

Tác giả: Ân Lương

Kết quả PRETEST ngày 30/3/2022 07/04/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng thông báo đến các ứng viên ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ xét nghiệm, Bác sĩ Gây mê hồi sức, Bác sĩ Y học cổ truyền, Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh, Chuyên viên quản lý chất lượng... kết quả PRETEST ngày...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 07/04/2022

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời tham gia buổi thi kiểm tra đầu vào (PRETEST) 05/04/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí: Kỹ thuật viên xét nghiệm (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi kiểm tra đầu vào (PRETEST)

Tác giả: Hân nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 25/3/2022 29/03/2022

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên đạt kết quả phỏng vấn ngày 25/03/2022 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời tham gia buổi thi kiểm tra đầu vào (PRETEST) 25/03/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển các vị trí: Bác sĩ xét nghiệm, Bác sĩ Gây mê hồi sức, Bác sĩ y học cổ truyền, Chuyên viên Quản lý chất lượng... (danh sách đính kèm) đến tham gia buổi...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 16/03/2022 21/03/2022

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển vị trí: Điều dưỡng chăm sóc) đạt kết quả phỏng vấn ngày 16/03/2022 (đính kèm)

Tác giả: Hân nguyễn

Kết quả xét tuyển Viên chức Bệnh viện Nhi đồng 2 - Năm 2021 14/03/2022

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo đến các ứng viên tham gia kỳ thi Xét tuyển Viên chức Bệnh viện Nhi đồng 2 - Năm 2021: Kết quả xét tuyển (đính kèm)m

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 09/03/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:  1. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh (Số lượng: 06);  2. Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh (Số lượng: 04);  3. Kỹ thuật viên xét nghiệm  (Số lượng: 02);  4. Chuyên viên phụ trách truyền thông, báo chí  (Số...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế hóa chất y tế 18/02/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 đang có kế hoạch mua sắm một số mặt hàng hóa chất, vật tư y tế (đính kèm), kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp các mặt hàng tham gia báo giá về Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi tuyển và tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển Viên chức BV.NĐ2 năm 2021 18/02/2022

Bệnh viện Nhi đồng 2 thông báo đến các ứng viên đăng ký tham dự kỳ thi Tuyển Viên chức năm 2021 các nội dung (đính kèm) sau:

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo tuyển dụng 11/01/2022

Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng các vị trí: Bác sĩ ngoại nhi (số lượng: 04); Bác sĩ xét nghiệm (số lượng: 01); Bác sĩ phẫu thuật – gây mê hồi sức (số lượng: 03); Bác sĩ y học cổ truyền (số lượng: 02);...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo xét tuyển Viên chức năm 2021 22/12/2021

      Căn cứ công văn số 9483/SYT-TCCB ngày 17 tháng 12 năm 2021 của SYT về thống nhất kế hoạch Tuyển dụng Viên chức năm 2021 của Bệnh viện Nhi đồng 2;       Căn cứ kế hoạch số 156/KH-BV.NĐ2 ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bệnh viện Nhi đồng 2...

Tác giả: Hân Nguyễn

Thông báo kết quả phỏng vấn ngày 09/11/2021 12/11/2021

Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 trân trọng thông báo danh sách ứng viên (ứng tuyển các vị trí: Kỹ thuật viên, Điều dưỡng chăm sóc, Y tế công cộng) đạt kết quả phỏng vấn ngày 09/11/2021 (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn

 1 2 3 >  >>