Tài Liệu

Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và xử trí phản vệ 23/04/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Hộp thuốc cấp cứu phản vệ 23/04/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình bệnh nhân xuất viện 23/04/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình tiếp nhận bệnh nhân BHYT tại Phòng khám 23/04/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình tiếp nhận bệnh nhân BHYT nằm viện 23/04/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình giải quyết bệnh nhân tử vong 23/04/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

A new perspective on best transfusion practices 16/03/2018

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Viêm não tủy lan tỏa cấp 16/03/2018

Xem chi tiết

Tác giả: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

Quy trình thở NCPAP 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình chạy thận nhân tạo 10/03/2018

Xin xem tại dây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Quy trình đeo vòng tay 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Nuôi ăn qua lỗ mở dạ dày ra da 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Kỹ thuật phụ bác sĩ bơm Suffactant 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chăm sóc bệnh nhân mổ tim hở 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

Chọc dò tủy sống 10/03/2018

Xin xem tại đây

Tác giả: Phòng Điều Dưỡng

 1 2 3 >  >>