Kể từ 1/3, các loại bảo hiểm được giao dịch điện tử 01/03/2017

Từ 1/3, Nghị định 166/2016/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt đầu có hiệu lực.

Tác giả: Ban website