Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo mời Điều dưỡng

Ngày đăng:  04/01/2011

 
Lượt xem: 13251

 

Bệnh viện Nhi đồng 2 trân trọng kính mời các Điều dưỡng có tên theo danh sách, có mặt lúc 8 giờ ngày thứ ba 04 tháng 01 năm 2011 tại Hội trường A.

Số tt

Họ & tên

1

Nguyễn Thị Ái Di Ngọc Diệu

2

Hồ Thị Chúc Giang

3

Nguyễn Thị Hằng

4

Nguyễn Anh Huy

5

Nguyễn Thị Vân Khánh

6

Ngô Thị Ánh Nguyệt

7

Bùi Thị Yến Nhi

8

Huỳnh Thị Như

9

Nguyễn Thị Yến Nhung

10

Hồng Tố Nhung

11

Đỗ Thị Ngọc Phụng

12

Nguyễn Trung Thảo

13

Trương Nguyễn Khánh Trân

14

Nguyễn Thị Ngọc Vân

15

Nguyễn Thị Cẩm Vân

16

Nguyễn Thị Lan

17

Nguyễn Thị Thúy Liễu

18

Nguyễn Thị Thắm

Hân hạnh được đón tiếp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&a

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng

[Trở về]

Các tin khác