Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo sinh hoạt điều dưỡng.

Ngày đăng:  16/08/2011

 
Lượt xem: 12627

 

Thân mời Điều dưỡng toàn Bệnh viện tham gia buổi sinh hoạt điều dưỡng thường kỳ 

  • Tại HT A
  • Lúc 13g 30 ngày thứ tư 17 tháng 8 năm 2011.

Chủ đề:

  • Các loại bóng mask: do nhóm ĐD của Khoa Hồi sức trình bày.
  • CPR do nhóm ĐD của Khoa Cấp cứu lưu trình bày.

 

Trân trọng kính mời

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng

[Trở về]

Các tin khác