Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo sinh hoạt Điều dưỡng

Ngày đăng:  15/04/2012

 
Lượt xem: 15204

Thần mời các Điều dưỡng tham dự buổi sinh hoạt kỹ thuật điều dưỡng

 

 

- Lúc 13 giờ 30 ngày thứ ba 17 tháng 4 năm 2012

- Tại Hội trường A

- Chủ đệ các vấn đề liên quan đễn việc dùng thuốc và tiêm tĩnh mạch

Do nhóm điều dưỡng của Khoa Trẻ em lành mạnh và Khoa Nội thần kinh trình bày.

                Trân trọng

Đăng bởi: Phòng Điều dưỡng

[Trở về]

Các tin khác