Bấm vào hình để xem kích thước thật

Sử dụng kháng sinh sau khi tiêm nội nhãn, cần thiết hay không?

Ngày đăng:  13/04/2013

 
Lượt xem: 6852

Việc sử dụng phương thức tiêm nội nhãn trong điều trị bệnh phân khúc sau đã trở nên ngày càng phổ biến. Viêm nội nhãn là một biến chứng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng của phương pháp này.

Cheung và các cộng sự đã xem xét một đánh giá hồi cứu của bệnh nhân tiêm nội nhãn kết hợp với chiến lược điều trị dự phòng bằng kháng sinh:

 

  • Sử dụng kháng sinh ngay sau khi tiêm nội nhãn
  • Sử dụng kháng sinh sau 5 ngày tiêm nội nhãn
  • Không sử dụng kháng sinh

 

Nghiên cứu này được xem xét trên 15.895 trường hợp tiêm nội nhãn (9453 ranibizumad, 5386 bevacizumab, 935 triamcinolone và 121 pegaptanib) được thực hiện cho các chỉ dẫn khác nhau trong khoảng thời gian 5 năm. 9 mắt (0,057%) đã được nghi ngờ có những đấu hiệu của viêm nội nhãn, 3 (0,019%) được cấy dương tính với vi khuẩn Streptococcus viridans, Streptococcus mitis, và Enterococcus faecalis và 6 trường hợp (0,038%) âm tính với vi khuẩn.

 

Ở những bệnh nhân sử dụng khánh sinh ngay sau khi tiêm, tỉ lệ viêm nội nhãn là 2 trong 2370  trường hợp được tiêm (0,084%). Ở những bệnh nhân được sử dụng khánh sinh 5 ngày sau khi tiêm, tỉ lệ viêm nội nhãn là 5 trong 8259 (0,061%). Cả hai nhóm được sử dụng kháng sinh dự phòng sau khi tiêm nội nhãn có tỉ lệ viêm nội nhãn cao hơn so với nhóm không sử dụng khánh sinh dự phòng sau khi tiêm (2 trong 5266 trường hợp chiếm tỉ lệ 0,038%).

 

Nghiên cứu cho thấy rằng tỉ lệ tiêm nội nhãn liên quan đến viêm nội nhãn cao hơn ở nhóm tiêm kháng sinh tại chỗ ngay lập tức hoặc trong vòng 5 ngày sau khi tiêm nội nhãn so với nhóm không sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên, do tỉ lệ viêm nội nhãn trong nghiên cứu này thấp,  không đủ cơ sở để xác định sự khác biệt của tỉ lệ viêm nội nhãn liên quan đến việc sử dụng kháng sinh ở những thời điểm khác nhau sau khi tiêm nội nhãn.

 

Nghiên cứu này có ý nghĩa trong thực hành lâm sàng hiện nay, bởi vì nó cho thấy rằng việc sử dụng kháng sinh tại chỗ sau khi tiêm nội nhãn có thể là không cần thiết. Kết luận này vừa an toàn cho bệnh nhân mà lại không liên quan đến vấn đề tài chính. Trong tương lai, những nghiên cứu đa trung tâm với đối tượng là các bệnh nhân ngẫu nhiên sẽ  làm sáng tỏ sự phát hiện này.

 

Nguồn: http://www.medscape.com/viewarticle/781294

Đăng bởi: DS. Hoàng Hoài Anh

[Trở về]

Các tin khác