Bấm vào hình để xem kích thước thật

HIỆU QUẢ CỦA VACCINE CÚM Ở TRẺ EM TỪ 2 - 16 TUỔI.

Ngày đăng:  03/04/2009

 
Lượt xem: 5713

 

 

Một phân tích meta của Smith S, Demicheli V, Di Pietrantonj C và cộng sự cho kết quả vaccine cúm hiệu quả và an toàn đối với trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Các dữ liệu phân tích được các tác giả lấy từ các nguồn: Medline (1966–2004), EMBASE/Excerpta Medica (1974–2004), Cochrane Library (Issue 1, 2005), Biological Abstracts (1969–2004), Science Citation Index (1974–2004), Website Vaccine Adverse Event Reporting System (www.vaers.org), các nhà sản xuất vaccine và các nghiên cứu khác.

Tiêu chuẩn chọn vào phân tích: Các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có kiểm chứng và nghiên cứu hồi cứu trên trẻ em dưới 16 tuổi so sánh vaccine cúm với giả dược. Có 51 nghiên cứu (n = 263 987) đáp ứng yêu cầu: 14 thử nghiệm lâm sàng và 11 nghiên cứu hổi cứu lượng giá hiệu quả vaccine; 34 nghiên cứu đánh giá độ an toàn của vaccine.

Các tiêu chuẩn đánh giá: sự tái phát cúm hoặc các triệu chứng giống cúm và các tác dụng có hại ở trẻ em.

Các kết quả chính: Phân tích meta các thử nghiệm được chọn cho thấy các vaccine chứa virus cúm đã được làm yếu hoặc bất hoạt có hiệu quả ngừa cúm và các triệu chứng giống cúm. Các dữ liệu trên trẻ em dưới 2 tuổi quá ít (chỉ 1 thử nghiệm lâm sàng có kiểm chứng và 1 nghiên cứu hồi cứu) nên không thể kết luận được. Những tác dụng có hại nhẹ như: sốt và các phản ứng tại chổ.

Kết luận: Ở trẻ em từ 2  đến 16 tuổi, vaccine ngừa cúm và các triệu chứng giồng cúm hiệu quả và an toàn. Các dữ liệu về hiệu quả và an toàn ở trẻ em dưới 2 tuổi quá ít chưa đủ để kết luận.

Đăng bởi: DS. ĐOÀN VÂN TUYỀN Nguồn Vaccines for preventing influenza in healthy children. Cochrane Database Syst Rev 2006;(1):CD004879.

[Trở về]

Các tin khác