Bấm vào hình để xem kích thước thật

VIÊM TAI GIỮA CẤP TÍNH Ở TRẺ EM: TRẺ DƯỚI 2 TUỔI VIÊM TAI HAI BÊN VÀ TRẺ CHẢY DỊCH TAI ĐƯỢC LỢI NHIỀU TỪ VIỆC DÙNG KHÁNG SINH.

Ngày đăng:  19/03/2009

 
Lượt xem: 6949

 

Trẻ em bệnh viêm tai giữa cấp tính thường được cho dùng kháng sinh mặc dù nhiều trường hợp không cần đến kháng sinh.


 

 

Các dữ liệu từ phân tích meta của Rovers và cộng sự cho thấy đáp ứng với kháng sinh tốt hơn ở nhóm trẻ dưới 2 tuổi viêm tai cả 2 bên và viêm tai có chảy dịch. Các nhà lâm sàng có thể dùng thông tin này để việc kê đơn chọn lọc hơn.

Các nhà phân tích tìm kiếm các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có kiểm chứng so sánh việc điều trị bằng kháng sinh với giả dược hoặc không điều trị ở trẻ em dưới 12 tuổi viêm tai giữa cấp có đánh giá mức độ đau và sốt. Nguồn dữ liệu: Cochrane Library, PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, các bài báo cáo hội nghị chuyên đề. Các tiêu chuẩn chọn nghiên cứu: nghiên cứu ngẫu nhiên; mù đôi; theo dõi sau nghiên cứu; bệnh nhân, người chăm sóc và người đánh giá kết quả được giữ bí mật. 6 thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm chứng (n = 1643, tuổi trung bình 3,4 tuổi, 50% nam) đáp ứng yêu cầu.

Các chỉ tiêu đánh giá chính: đau (theo sự ghi nhận hàng ngày của cha mẹ bệnh nhân) và sốt ³ 38oC kết hợp trong khoảng từ 3-7 ngày. Chỉ tiêu phụ: sốt hoặc đau đánh giá riêng lẻ, các phản ứng có hại.

Các nhà phân tích xem xét các nhóm nhỏ trong nhóm trẻ em viêm tai giữa cấp thì nhóm nào được lợi từ việc dùng kháng sinh. Kết quả: Nhìn chung, kháng sinh làm giảm sự kéo dài bệnh, giảm đau, sốt từ ngày 3 đến ngày 7 và đặc biệt có lợi ở trẻ em dưới 2 tuổi viêm tai giữa 2 bên và ở trẻ có chảy dịch tai. Phản ứng có hại thường gặp là tiêu chảy và nổi mẫn.

Đăng bởi: DS. ĐOÀN VÂN TUYỀN Nguồn: Rovers MM, Glasziou P, Appelman CL, et al. Antibiotics for acute otitis media: a meta-analysis with individual patien

[Trở về]

Các tin khác