Bấm vào hình để xem kích thước thật

DÙNG PREDNISONE Ở TRẺ EM BỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ.

Ngày đăng:  12/02/2009

 
Lượt xem: 6880

 

 

Một phân tích meta do Hodson EM, Knight JF, Willis NS và cộng sự cho biết chế độ trị liệu prednisone từ 3 đến 7 tháng hiệu quả hơn chế độ trị liệu 2 tháng ở trẻ bị hội chứng thận hư đáp ứng với corticoid. Phân tích này xem xét các thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm chứng trên Medline (từ 1966 đến tháng 7 1998), EMBASE/Excerpta Medica (1988 đến tháng 7 1998), Cochrane Controlled Trials Register (1998), những bài báo khác, sách giáo khoa,...

Tiêu chuẩn chọn vào phân tích: 2 phân tích viên độc lập chọn những nghiên cứu ngẫu nhiên hoặc giống ngẫu nhiên có kiểm chứng liên quan những trẻ từ 3 tháng đến 18 tuổi bị hội chứng thận hư, các nghiên cứu này so sánh những các chế độ trị liệu prednisone hoặc các corticosteroid khác, theo dõi trên 6 tháng.

Các kết quả chính: có 12 nghiên cứu (868 trẻ em) đáp ứng yêu cầu: 5 nghiên cứu so sánh chế độ trị liệu prednisone 3 đến 7 tháng (uống mỗi ngày từ 1 đến 2 tháng và sau đó uống cách ngày từ 1,5 đến 6 tháng) với chế độ điều trị chuẩn 2 tháng (prednisone, 60 mg/m2 mỗi ngày trong 4 tuần, tiếp theo với liều 40 mg/m2 3 ngày trên 7 ngày. Sau 6 tháng và 12 - 14 tháng, tỷ lệ tái phát ít hơn ở trẻ áp dụng chế độ trị liệu 3 đến 7 tháng so với những trẻ áp dụng chế độ trị liệu chuẩn 2 tháng. Các phản ứng có hại và số ca nhiễm khuẩn không khác biệt nhiều giữa 2 nhóm. Ở những trẻ tái phát Hội chứng thận hư đáp ứng steroid, 1 nghiên cứu cho thấy tái phát ít hơn ở nhóm trẻ được điều trị liên tục mỗi ngày so với nhóm trẻ điều trị đứt quãng ([RRR] 80%, 95% CI 18% to 95%), nhưng không có khác biệt sau 9 tháng (RRR 0%, CI –12% to 11%). Không có khác biệt về tỷ lệ tái phát giữa chế độ trị liệu cách ngày và chế độ trị liệu đứt quãng (1 nghiên cứu), giữa steroid uống và truyền tĩnh mạch (1 nghiên cứu), giữa liều dùng 1 lần và dùng nhiều lần (1 nghiên cứu)

Kết luận: Ở trẻ em đang ở giai đoạn đầu tiên Hội chứng thận hư đáp ứng steroid, chế độ trị liệu dài hơn với việc dùng predisone cách ngày trong 3 đến 7 tháng giảm tái phát hơn so với chế độ trị liệu chuẩn 2 tháng.

Nhiều nhà lâm sàng đồng ý: ở giai đoạn đầu của Hội chứng thận hư đáp ứng với prednisone, chế độ trị liệu từ 4 đến 6 tuần là cần thiết. Tác dụng phụ mặt tròn Cushing và hành vi là yếu tố giới hạn làm cho các bậc cha mẹ mong muốn chế độ trị liệu ngắn hơn. Phân tích meta của Hodson và cộng sự thay đổi cách trị liệu hiện tại bằng chế độ dùng thuốc cách ngày và kéo dài thêm 4 đến 6 tuần nữa.

Trẻ em thường dung nạp chế độ điều trị kéo dài cách ngày tốt, chế độ dùng prednisolone mỗi ngày thường gây độc tính steroid. Vì vậy, nhiều bác sĩ có thể chấp nhận đề nghị từ phân tích tổng quan hệ thống này đối với trẻ em.

Đăng bởi: DS. ĐOÀN VÂN TUYỀN Nguồn Corticosteroid therapy in nephrotic syndrome: a meta-analysis of randomised controlled trials.Arch Dis Child 2000 Jul;

[Trở về]

Các tin khác