Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông báo: Về việc triển khai nội dung Quyết định số 120-QĐ/ĐU và Quyết định số 121-QĐ/ĐU của Đảng ủy Sở Y tế TPHCM

Ngày đăng:  17/05/2022

 
Lượt xem: 646

Thực hiện Công văn số 3107/SYT-TCCB ngày 12 tháng 05 năm 2022 của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác cán bộ.

Phòng Tổ chức cán bộ triển khai đến các khoa/phòng các nội dung như sau (chi tiết trong file đính kèm)

File đính kèm:

1. Thông báo số 81/TB-TCCB: File

2. Quyết định số 120-QĐ/ĐU ngày 05 tháng 5 năm 2022: File

3. Quyết định số 121-QĐ/ĐU ngày 05 tháng 5 năm 2022: File

Đăng bởi: Ân Lương

[Trở về]

Các tin khác