Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Về Việc Tổ Chức Đấu Thầu Mua Vật Tư Y Tế

Ngày đăng:  29/09/2022

 
Lượt xem: 811

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế

Kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp mặt hàng trên tham gia gửi báo giá về Bệnh viện Nhi Đồng 2

Thông báo: File đính kèm

Phụ lục: File đính kèm

Đăng bởi: Ân Lương

[Trở về]

Các tin khác