Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Về Việc Mời Báo Giá Tư Vấn Lập E-HSMT Và Đánh Giá E-HSDT; Tư Vấn Thẩm Định E-HSMT Và Kết Quả Lựa Chọn Nhà Thầu Cho Gói Thầu Tư Vấn Kiểm Định Chất Lượng Công Trình Khối Điều Trị B12, B13, B14 (Khoa Thận Nội Tiết Và Khoa Thần Kinh)

Ngày đăng:  07/11/2023

 
Lượt xem: 664

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có nhu cầu mời đơn vị Tư vấn Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Tư vấn kiểm định chất lượng công trình khối điều trị B12, B13, B14 (khoa Thận Nội tiết và khoa Thần kinh)

Kính mời các đơn vị/ nhà cung cấp dịch vụ gửi Hồ sơ báo giá theo thông tin trong file đính kèm

File đính kèm:

- Số 2151/TB-BVNĐ2

Đăng bởi: P. Hành chính quản trị

[Trở về]

Các tin khác