Bấm vào hình để xem kích thước thật

Thông Báo Về Việc Tổ Chức Đấu Giá "Quyền Khai Thác Dịch Vụ Phục Vụ, Phụ Trợ: Dịch Vụ Căn Tin Và Quầy Bách Hóa Phục Vụ Nhu Cầu Của Bệnh Nhân, Thân Nhân Bệnh Nhân Và CBVC, NLĐ Tại BV Nhi Đồng 2"

Ngày đăng:  28/05/2024

 
Lượt xem: 773

Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông báo Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá “Quyền khai thác Dịch vụ phục vụ, phụ trợ: Dịch vụ Căn tin và Quầy bách hóa phục vụ nhu cầu của bệnh nhân, thân nhân bệnh và Cán bộ viên chức, người lao động tại Bệnh viện Nhi Đồng 2”

Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm

- Số 1227/TB-BVNĐ2

Đăng bởi: P. Hành chính quản trị

[Trở về]

Các tin khác