Bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo TT 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 16/12/2020

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính gửi đến toàn thể nhân viên y tế và thân nhân bệnh nhi thông tin về bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế (đính kèm)

Tác giả: Hân Nguyễn