Bấm vào hình để xem kích thước thật

Quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn tại bệnh viện Nhi đồng 2

Ngày đăng:  08/01/2015

 
Lượt xem: 30068

Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 2 đã ban hành Quyết định số 1521/QĐ-NĐ2 về việc thành lập Hội đồng chuyên môn tại bệnh viện.

Hội đồng chuyên môn tại bệnh viện có trách nhiệm và quyền hạn được Quy định thực hiện theo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng chuyên môn bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM.

Nội dung chi tiết đính kèm:

Đăng bởi: CN. Thiên Phước

[Trở về]

Các tin khác