Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật Cán bộ, công chức

Ngày đăng:  01/01/2010

 
Lượt xem: 8887

Quy định về cán bộ, công chức; bầu cử, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức; nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức và điều kiện bảo đảm thi hành công vụ.

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật Cán bộ, công chức (22/2008/QH12)

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác