Bấm vào hình để xem kích thước thật

Luật Cạnh tranh

Ngày đăng:  03/07/2019

 
Lượt xem: 4626

Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh; tố tụng cạnh tranh ; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý nhà nước về cạnh tranh.

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật An ninh mạng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật Cạnh tranh

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm     

File đính kèm:

Luật An ninh mạng

 

Đăng bởi: Hân Nguyễn

[Trở về]

Các tin khác