Bấm vào hình để xem kích thước thật

Mề Đay

Ngày đăng:  16/06/2010

 
Lượt xem: 15281

- Mề đay là dạng phản ứng da trong đó nổi lên sẩn hồng ban ngứa trên cơ thể. Sang thương có thể nhanh , xuất hiện và biến mất trong vài phút đến vài giờ hoặc kéo dài hơn 12 giờ và hầu hết < 24 giờ.

- Khi kéo dài >24 giờ gợi ý phù mạch hay những sang thương da dạng mề đay. 

Tải về tại đây

 

Đăng bởi: BS.Trung Dung - Khoa Nội Tổng Hợp

[Trở về]

Các tin khác