Bấm vào hình để xem kích thước thật

Cung cấp thông tin liên quan đến thuốc chứa Metoclopramid

Ngày đăng:  30/12/2013

 
Lượt xem: 11846

Ngày 11/10/2013, Hội đồng Tư vấn SĐK thuốc - Bộ Y tế đã họp Hội đồng Tư vấn cấp SĐK thuốc đợt 142 đối với thuốc trong nước. Thông tin chi tiết về tính an toàn, phản ứng có hại đối với các thuốc chứa Metoclopramid và thuốc chức Lysozym HCL được nêu trong Phụ lục đính kèm sau:

Đăng bởi: Phòng Kế hoạch tổng hợp

[Trở về]

Các tin khác

Tin kháng sinh 03/06/2015