Bấm vào hình để xem kích thước thật

Nguy cơ lồng ruột liên quan đến việc sử dụng vắc xin ngừa rotavirus

Ngày đăng:  02/01/2014

 
Lượt xem: 14441

   Ngày 28/8/2013, sau khi hoàn thiện việc đánh giá các dữ liệu hiện có, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc (TGA) có cảnh báo về nguy cơ lồng ruột liên quan đến việc sử dụng vắc xin ngừa Rotavirus. Lồng ruột là tình trạng tắc nghẽn ruột hiếm gặp gây ra bởi các đoạn ruột lồng vào nhau.

   Mối liên quan giữa việc sử dụng vắc xin ngừa rotavirus và biến cố lồng ruột đã được đánh giá bằng phương pháp chuỗi các ca tự đối chứng và được khẳng định lại bằng phân tích bệnh – chứng với nhóm chứng tương ứng. Kết quả cuối cùng cho thấy rõ ràng có sự tăng nguy cơ lồng ruột sau liều đầu tiên của cả hai loại vắc xin trên. Với Rotarix, nguy cơ tương đối là 6,8 (95% Cl: 2,4-19,0: p<0,001) và 3,5 (95% Cl 1,3-8,9, p=0,01) tương ứng thời gian từ 1-7 ngày và từ 8-12 ngày sau khi tiêm bắc xin; với RotaTeq, nguy cơ tương đối là 9,9 (95% Cl 3,7-26,4; p<0,001) và 6,3 (95% Cl 2,8-14,4: p<0,001) tại các thời điểm tương ứng. Có sự tăng nguy cơ lồng ruột trong thời gian từ 1-7 ngày sau khi dùng liều thứ hai của cả hai loại vắc xin trên. Nguy cơ  tương đối của Rotarix là 2,8 (95% Cl 1,1-7,3; p=0,03) và nguy cơ tương đối của RotaTeq là 2,8 (95% Cl 1,2-6,8: p=0,02). Không có bằng chứng cho thấy sự tăng nguy cơ lồng ruột sau khi dùng liều thứ 3 RotaTeq.

    Hiện tại chưa thể khẳng định chắc chắn việc sử dụng vắc xin ngừa rotavirus gây ra tất cả các ca lồng ruột. Tuy nguy cơ lồng ruột khi dùng loại vắc xin này có xu hướng tăng, tình trạng này vẫn chỉ được ghi nhận ở mức độ hiếm gặp và lợi ích phòng chống lây nhiễm rotavirus của vắc xin vẫn vượt trội hơn so với nguy cơ.

    Cán bộ y tế cần trao đổi với phụ huynh về nguy cơ lồng ruột có thể xảy ra khi cho trẻ sử dụng vắc xin ngừa rotavirus, cách phát hiện sớm các dấu hiệu và tìm đến sự hỗ trợ y tế kịp thời trong trường hợp nghi ngờ biến cố xảy ra.

    Tại Việt Nam, cả hai loại vắc xin Rotarix và RotaTeq đều đang được sử dụng để phòng tiêu chảy do rotavirus. Cơ sở dữ liệu Quốc gia về phản ứng có hại của thuốc hiện chưa ghi nhận báo cáo về phản ứng bất lợi liên quan đến việc sử dụng vắc xin ngừa rotavirus.

Trích từ Tạp chí "Cảnh giác Dược"

Đăng bởi: BS.CK2.Trịnh Hữu Tùng

[Trở về]

Các tin khác

Tin kháng sinh 03/06/2015