Bấm vào hình để xem kích thước thật

Hiểu về kháng sinh

Ngày đăng:  11/12/2015

 
Lượt xem: 11712

Bằng cách dùng kháng sinh theo như bác sĩ kê toa, Bạn có thể lành bệnh mau hơn và giúp phòng ngừa vi khuẩn trở nên kháng với thuốc của Bạn.

Sau đây là những hướng dẫn:

  • Không bao giờ bỏ liều kháng sinh. Luôn luôn uống thuốc đúng giờ theo như hướng dẫn.
  • Không bao giờ ngưng thuốc kháng sinh sớm hơn chỉ định. Luôn luôn dùng thuốc hết theo toa thuốc, trừ phi bác sĩ của bạn nói với bạn.
  • Không bao giờ để dành thuốc kháng sinh cho lần bệnh sắp tới.
  • Không bao giờ dùng kháng sinh mà thuốc đó được bác sĩ kê toa cho người khác.

Đăng bởi: ĐD Liên Kim (theo CDC Hoa Kỳ)

[Trở về]

Các tin khác