Bấm vào hình để xem kích thước thật

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013

Ngày đăng:  04/12/2013

 
Lượt xem: 32249

Thực hiện Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 về việc hướng dẫn quản lý chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Ngày 03 tháng 12 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 4858/QĐ-BYT về việc ban hành  “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện”. Căn cứ trên nội dung và hướng dẫn thực hiện của Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng, các bệnh viện tự tổ chức tiến hành thành lập đoàn kiểm tra nội bộ và sẽ được phúc tra từ cơ quan chủ quản Sở Y tế TP.HCM.

Đăng bởi: Phòng Quản lý chất lượng

[Trở về]

Các tin khác