Bấm vào hình để xem kích thước thật

Hoạt động hỗ trợ tuyến trước về điều trị sốt xuất huyết 6 tháng đầu năm 2010

Ngày đăng:  15/07/2010

 
Lượt xem: 9691

 

 

Theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Ban Điều hành Trung ương và Ban Điều hành khu vực miền Nam của dự án phòng chống Sốt Xuất Huyết, Bệnh viện Nhi Đồng 2 được phân công nhiệm vụ: Giám sát hỗ trợ kỹ thuật, huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng chẩn đoán và điều trị bệnh sốt xuất huyết cho:

-         5 tỉnh miền Đông Nam Bộ: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu và Tây Ninh  

-         8 tỉnh thành duyên hải Trung Bộ: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

-         5 tỉnh Tây Nguyên: Lâm Đồng, Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai, Kon Tum

-         Riêng TP.HCM do cả 2 bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 cùng phụ trách. Bệnh viện Nhi Đồng 2 phụ trách 12 Quận Huyện gồm: Quận 1,2,3,4,7,9, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Bình, Phú Nhuận

 

Năm 2009, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thành lập Ban Điều hành chương trình giám sát hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến trước trong điều trị sốt xuất huyết, xây dựng kế hoạch và đã triển khai hành động trên cơ sở thống nhất trong chương trình hành động cùng với các bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

 

1.       Mục tiêu hành động:

             

-         Giám sát, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị tuyến trước về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và trình độ chuyên môn trong xử trí sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue.

-         Huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực chẩn đóan, xử trí và dự phòng đối với bệnh Sốt xuất huyết theo chương trình phòng chống quốc gia cho cán bộ y tế làm công tác điều trị tại các tuyến được phân công.

-         Hỗ trợ đơn vị tuyến trước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều trị sốt xuất huyết và báo cáo kết quả giám sát hỗ trợ kỹ thuật cho lãnh đạo cấp trên để có thể kịp thời có ý kiến chỉ đạo và hỗ trợ.

 

2.       Các hoạt động đã triển khai và số liệu đạt được:

 

2.1   Xây dựng đội ngũ huấn luyện viên, thống nhất phác đồ điều trị, tài liệu huấn luyện và phương pháp huấn luyện:

-         Đội ngũ huấn luyện viên gồm 8 Bác sĩ có trình độ cao và kinh nghiệm thực tế trong điều trị sốt xuất huyết.

-         Phác đồ điều trị : tuân thủ theo “ Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue” ban hành kèm theo quyết định 794/QĐ-BYT ngày 09/3/2009 kết hợp sử dụng phác đồ điều trị của bệnh viện Nhi Đồng 2 và Nhi Đồng 1 năm 2009

-         Tài liệu huấn luyện: là tài liệu thống nhất trong chẩn đoán và điều trị của cả 2 bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2.

-         Phương pháp huấn luyện: huấn luyện theo phương pháp thực hành trên ca lâm sàng, cầm tay chỉ việc và chuyển giao kỹ thuật.

 

2.2   Xây dựng 5 đề cương chuyển giao kỹ thuật chuyên môn trong điều trị sốt xuất huyết:

-         Đặt CVP và theo dõi CVP ở bệnh nhi bị sốc SXH

-         Đặt Catheter động mạch

-         Đo Huyết áp động mạch xâm lấn

-         Hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhi sốt xuất huyết

-         Sử dụng thông khí áp lực dương - NCPAP

 

2.3   Xây dựng 2 biểu mẫu giám sát và khảo sát thực trạng cho các tuyến:

-         Biểu mẫu giấy chuyển viện bệnh sốt xuất huyết

-         Biểu mẫu báo cáo ca bệnh tử vong.

 

2.4   Xây dựng mạng lưới tuyến trong điều trị sốt xuất huyết, đầu mối liên lạc tại tuyến trước và đường dây nóng điều trị sốt xuất huyết:

-         Phụ trách chính của mạng lưới : Giám Đốc bệnh viện Nhi Đồng 2

-         Đầu mối liên lạc thực hiện chương trình : Trưởng phòng Chỉ Đạo Tuyến  bệnh viện Nhi Đồng 2 và các bác sĩ Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp của các đơn vị tuyến.

-         Phụ trách chuyên môn : BS. Trưởng khoa Nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 2

 

2.5   Khảo sát thực trạng khám và điều trị tại các đơn vị tuyến trước:

Tổ chức 18 đoàn cán bộ đi khảo sát tình hình sốt xuất huyết, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và trình độ chuyên môn trong xử trí sốt Dengue và sốt xuất huyết Dengue tại 18 đơn vị: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa vũng tàu, Tây Ninh, Lâm Đồng và 12 Quận huyện của TP. Hồ Chí Minh..

 

2.6   Tổ chức huấn luyện, cung cấp tài liệu điều trị sốt xuất huyết cho các cán bộ trực tiếp điều trị sốt xuất huyết tại tuyến:

-         Tổ chức 6 lớp huấn luyện chẩn đoán và điều trị SXH cho 7 bệnh viện thuộc 5 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ:

+         1 lớp tại BVĐK Tỉnh Bình Dương:                          43 học viên

+         1 lớp tại BV. Nhi đồng Đồng Nai:                            100 học viên

+         1 lớp tại BV. Nhi đồng Đồng Nai:                             80 điều dưỡng

+         1 lớp tại BVĐK Tỉnh Tây Ninh:                                 100 học viên

+         1 lớp tại BVĐK Huyện Trảng Bàng TN:                   100 học viên.

+         1 lớp tại BVĐK Tỉnh BRVT:                                      80 học viên   

Tổng cộng:                   503 học viên

 

2.7   Hoạt động đường dây nóng điều trị SXH : 094 400 5953

-         Hội chẩn, trao đổi kinh nghiệm trong xử trí ca SXH nặng: 6 ca

-         Thảo luận các ca tử vong: 1 ca

-         Hội chẩn qua Internet với BV. Lê Lợi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : 1 ca

 

3.       Kinh phí:

 

Kinh phí thực hiện được Bộ Y tế thông qua Ban điều hành khu vực phía nam là Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh chi trả:

-         Tổng kinh phí cho năm 2010 là: 244.230.000 đồng

-         Hiện đã sử dụng được 79.393.000 đồng cho 6 tháng đầu năm năm 2010

-         Riêng kinh phí cho công tác giám sát hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện cho 12 Quận Huyện của TP.Hồ Chí Minh thì vẫn chưa được cấp do phía viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đã chuyển toàn bộ kinh phí của TP. Hồ Chí Minh cho TT Y tế dự phòng TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm quản lý.

 

4.       Thuận lợi và khó khăn:

 

Thuận lợi :

-         Được phân công trách nhiệm cụ thể trong hoạt động

-         Các đơn vị thuộc tuyến phụ trách tích cực phối hợp cùng bệnh viện trong các hoạt động của SXH

Khó khăn:

-         Kinh phí được cấp trễ và không được hướng dẫn cụ thể về các khoản mục thanh quyết toán.

-         Kinh phí cho công tác giám sát hỗ trợ kỹ thuật cho 12 Quận Huyện TP. Hồ Chí Minh được phân công hiện chưa có.

-         Số cán bộ chuyên trách trong điều trị SXH của các đơn vị tuyến trước còn thiếu nhiều, gây khó khăn cho công tác điều trị và nhận chuyển giao kỹ thuật.

 

5.       Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2010:

 

-         Hoàn thiện tài liệu, đội ngũ huấn luyện, phương pháp sư phạm và trang bị thêm mô hình thực tập cho nhóm huấn luyện và điều trị SXH.

-         Tiếp tục tổ chức lớp huấn luyện cho 5 tỉnh miền đông và tỉnh Lâm đồng.

-         Tổ chức giám sát hỗ trợ kỹ thuật 8 tỉnh miền trung và tổ chức 2 khoá huấn luyện cho Tỉnh Bình Định và 1 lớp cho cả 8 tỉnh duyên hải miền trung tổ chức tại Nha Trang dự kiến vào tháng 8/2010.

-         Chuyển giao kỹ thuật trong điều trị Sốt xuất huyết cho Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu.

-         Tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong điều trị Sốt xuất huyết định kỳ tại bệnh viện Nhi Đồng 2 có sự tham gia của các tỉnh trong khu vực tuyến được phân công.

-         Nghiên Cứu lâm sàng trong điều trị Sốt xuất huyết.

-         Tổ chức Hội nghị về lĩnh vực điều trị Sốt xuất huyết vào tháng 11/2010.

 


Đăng bởi: Phòng Chỉ Đạo Tuyến

[Trở về]

Các tin khác