Bấm vào hình để xem kích thước thật

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Ngày đăng:  13/12/2012

 
Lượt xem: 24244

Bệnh viện Nhi đồng 2 kính mời các Bác sĩ có tên sau đây đã trúng tuyển vào Bệnh viện, có mặt tại Phòng Huấn luyện 1 của BV lúc 14 giờ ngày thứ sáu 14/12/2012:

1. Bác sĩ hệ Nội khoa:

 

STT HỌ TÊN  NĂM SINH NƠI TỐT NGHIỆP
1 Phạm Thị Ngọc Anh 12/03/1987 ĐH Y Dược TPHCM
2 Nguyễn Thị Phương Châu 03/02/1988 ĐH Y Dược TPHCM
3 Lê Thanh Thái Hằng 17/09/1988 ĐH Y Dược TPHCM
4 Vũ Thị  Hiệu 08/10/1988 ĐH Y Dược TPHCM
5 Trần Tố  Hinh 11/10/1987 ĐH Y Dược TPHCM
6 Trần Thị Kim Huệ 20/11/1988 ĐH Y Dược TPHCM
7 Nguyễn Thị Hồng  18/01/1988 ĐH Y Dược TPHCM
8 Nguyễn Thị Kim Ngân 24/11/1988 ĐH Y Dược TPHCM
9 Lê Hữu Đăng  Nhật 25/09/1988 ĐH Y Dược TPHCM
10 Nguyễn Thụy Ý Nhi 25/04/1988 ĐH Y Dược TPHCM
11 Vũ Hoài Phương 24/04/1988 ĐH Y Dược TPHCM
12 Nguyễn Thị Minh  Tân 07/05/1988 ĐH Y Dược TPHCM
13 Hồ Trần Phương Thảo 12/10/1988 ĐH Y Dược TPHCM
14 Lê Đình  Thi 22/04/1986 ĐH Y Dược TPHCM
15 Võ Hoài Thương 12/02/1988 ĐH Y Dược TPHCM
16 Đoàn Thị Bảo Thúy 05/07/1988 ĐH Y Dược TPHCM
17 Nguyễn Quỳnh Trâm 15/12/1988 ĐH Y Dược TPHCM
18 Nguyễn Thụy Đoan Trang 01/01/1988 ĐH Y Dược TPHCM
19 Võ Kim Cát Tuyền 09/07/1988 ĐH Y Dược TPHCM
20 Nguyễn Đặng Hoàng Yến 12/07/1988 ĐH Y Dược TPHCM

 

 

2.  Bác sĩ hệ Ngọai khoa:

 

STT HỌ TÊN  NĂM SINH NƠI TỐT NGHIỆP
1 Lê Nguyễn Ngọc Diễm 11/12/1988 ĐH Y Dược TPHCM
2 Nguyễn Ngọc Pi Doanh 26/06/1988 ĐH Y Dược TPHCM
3 Võ Duy Khánh 29/11/1987 ĐH Y Dược TPHCM
4 Dương Hoàng Mai 11/11/1988 ĐH Y Dược TPHCM
5 Lê Sĩ Phong 08/02/1988 ĐH Y Dược TPHCM
6 Trang Võ Anh  Vinh 27/02/1988 ĐH Y Dược TPHCM

 

 

3. Bác sĩ Gây mê và Cận lâm sàng:

 

STT HỌ TÊN  NĂM SINH VỊ TRÍ 
1 Lê Đình Minh Triết 11/10/1985 Phẫu thuật - GMHS
2 Phạm Công Minh  Tiến 05/02/1988 Phẫu thuật - GMHS
3 Lưu Diệp Yến Anh 04/12/1988 Vi sinh
4 Huỳnh Thiện Ngôn 16/09/1986 Chẩn đoán hình ảnh
5 Đào Nguyễn Hằng Nguyên 28/03/1988 Chẩn đoán hình ảnh

 

Đăng bởi: BS.CKII.Trịnh Hữu Tùng - Trưởng phòng KHTH

[Trở về]

Các tin khác